Detta är Tano bygg AB

Tano bygg AB är ett företag vars personalstyrka består av ett kunnigt och erfaret gäng snickare och städare. Vi kan därför hjälpa dig som bor i Stockholmsområdet med både bygg och städ. Det absolut viktigaste för oss är att våra kunder ska bli nöjda med den service vi utför. Du kan därför känna dig lugn i det faktum att vi aldrig kommer att avsluta ett jobb förrän du som kund är nöjd med resultatet. Med nöjda kunder blir också vi som företag nöjda.

Vi har kunnig och erfaren personal

Alla som jobbar hos oss på Tano bygg AB, både snickare och städare, har den utbildning som krävs samtidigt som de också har flera års erfarenhet av branscherna. Genom att anlita oss kan du därför försäkra dig om att du kommer att få bästa tänkbara hjälp.

Vi bidrar till en bättre miljö

Nöjda kunder är alltså en av de saker som spelar allra störst roll för oss på Tano bygg AB. Det är dock inte det enda. Vi gör nämligen också allt i vår makt för att värna om miljön. När vi hjälper dig med städning kan du därför räkna med att vi alltid kommer att använda oss av så miljövänliga produkter som möjligt!